vOU n. 123 - Kitasono Kaut


vOU n. 123

Kitasono Kauté

S.n., Tokio

1970