Piero Manzoni. Galleria Schwarz 1964 (manifesto) -


Piero Manzoni. Galleria Schwarz 1964 (manifesto)

1964