J. M. Calleja Passatges d'aigua - Peran Mart, Miralles Francesc


J. M. Calleja Passatges d'aigua

Peran Martì, Miralles Francesc

Centre Cultural d'Alcoi

1993