Nathalie Gontcharova, Michel Larionov -


Nathalie Gontcharova, Michel Larionov

Galleria Niccoli, Parma

1982

Parma Galleria Niccoli, 27 febbraio 1982