Vent - Takahashi Shohachiro


Vent

Takahashi Shohachiro

1968