Kage. Ombre - Takahashi Shohachiro


Kage. Ombre

Takahashi Shohachiro

Morioka

1968